Jonas Cederlöf

Fil.dr

Profilbild

Jonas Cederlöf är doktor i nationalekonomi och forskare vid IFAU samt även verksam vid Edinburgh Universitet och affilierad med UCLS (Uppsala Center for Labor Studies). Han disputerade 2020 vid Uppsala universitet med avhandlingen "Job Loss: Consequences and Labor Market Policy" som sedermera tilldelades både Arnbergska priset av Kungliga vetenskapsakademin och ett hedersomnämnande i W.E. Upjohn Institute for Employment Research Dissertation Award.

Jonas forskningsområden är inom arbetsmarknadsekonomi och applicerad ekonometri. Hans forskning fokuserar bland annat på de individuella konsekvenserna av att förlora sitt jobb samt olika former av arbetsmarknadsåtgärder och policy som kan påverka arbetslösas arbetsmarknadsutfall.

Projekt och publikationer vid IFAU

Rapporter

Working papers