Effekter av förlängd arbetslöshetsersättning på arbetsutbud

Författare: Jonas Cederlöf, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:24

Tidigare studier har funnit att generösare arbetslöshetsersättning ökar arbetslöshetstider. Vidare tenderar arbetssökande som närmar sig slutet på sin arbetslöshetsersättning att ha en högre sannolikhet att lämna arbetslöshet, något som ofta tolkats som att de väntar med att ta ett nytt jobb till dess att ersättningen börjar ta slut. Denna rapport undersöker dessa två iakttagelser i Sverige genom att studera effekten av en 30 veckors förlängning av arbetslöshetsersättningen som tilldelas arbetssökande som vid ersättningstidens slut är vårdnadshavare till barn under 18 år. Resultaten visar att arbetssökande som är berättigade till för-längningen utnyttjar fler veckor av a-kassa men att tid i arbetslöshet samt sanno-likheten att finna ett nytt arbete är oförändrade. Analysen visar vidare inget stöd för hypotesen att arbetssökande väntar med att ta ett nytt jobb till dess att deras ersättning tar slut.