Förlängd a-kassa för föräldrar förlängde inte arbetslösheten

Arbetslösa med barn under 18 år fick en något högre ersättning men var inte arbetslösa längre när deras rätt till a-kassa förlängdes med 150 ersättningsdagar. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 17 december 2020

Författare: Jonas Cederlöf, Och

År 2007 förlängdes ersättningsperioden i arbetslöshetsförsäkringen från 300 till 450 ersättningsdagar för dem som hade barn under 18 år vid den normala ersättningsperiodens slut (efter 300 ersättningsdagar). Rapportförfattaren studerar hur ersättningsperiodens förlängning påverkade de arbetslösa. Han jämför arbetslösa som på grund av barnens ålder befann sig strax under respektive strax över gränsen för att vara berättigade till de extra ersättningsdagarna.

Resultaten visar att de som hade rätt till en längre ersättningsperiod använde i genomsnitt 12,5 dagar mer av arbetslöshetsersättningen än de som inte hade rätt till förlängningen. Trots detta var de arbetssökande i genomsnitt arbetslösa lika lång tid, oavsett om de hade rätt till 300 eller 450 ersättningsdagar. Varken tiden i arbetslöshet eller sannolikheten att hitta ett nytt arbete skilde sig mellan de båda grupperna.

– Det förvånade mig, säger rapportförfattaren Jonas Cederlöf. Tidigare nationalekonomisk forskning indikerar att en mer generös ersättning tenderar att förlänga tiden i arbetslöshet.

– En möjlig förklaring kan vara att inkomstskillnaden mellan de två grupper jag studerar i praktiken inte är så stor. Ersättningsnivån i a-kassan är bara 5 procentenheter högre än det aktivitetsstöd som lämnas till deltagare i de arbetsmarknadspolitiska program som står till buds då arbetslöshetsersättningen tar slut. Det innebär att det högre antalet ersättningsdagar framförallt gav föräldrar med barn strax under 18 år en något högre genomsnittlig ersättning än de skulle haft annars, avslutar Jonas Cederlöf.

Bakgrund

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar – en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring som kräver medlemskap i en arbetslöshetskassa. I rapporten studeras den senare.

Data och metod

Rapportförfattaren jämför utfallet för cirka 13 000 öppet arbetslösa föräldrar vars barn var strax under respektive strax över18 år vid ersättningsperiodens slut. Den studerade perioden är 2007–2014. De arbetssökande var 25–59 år och hade tidigare haft månadslöner i intervallet 10 057–23 015 kronor. Data kommer från Arbetsförmedlingen, Statistiska centralbyrån och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Kontakt

IFAU-rapport 2020:24 Effekter av förlängd arbetslöshetsersättning på arbetsutbud är skriven av Jonas Cederlöf vid School of Economics vid University of Edinburgh och UCLS. Den är en sammanfattning av IFAU Working paper 2020:25 För mer information kontakta Jonas via e-post: jonas.cederlof@ed.ac.uk