Flyktingar och flyktinganhörigas etablering på arbetsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö

Författare: Mattias Engdahl, Och Linus Liljeberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:15

I den här rapporten beskriver vi flyktingar och flyktinganhörigas arbetsmarknadsetablering på Sveriges tre största lokala arbetsmarknader: Stockholm-Solna, Göteborg och Malmö-Lund. Rapporten fokuserar på tre delområden: (1) inträdet på arbetsmarknaden, (2) inom vilka branscher och på vilken typ av företag flyktingar och deras anhöriga hittar sina första jobb och (3) om vi kan finna några förklaringar till varför etableringen går betydligt snabbare i Stockholm-Solna i jämförelse med Malmö-Lund och i viss mån Göteborg.