Flyktingar och flyktinganhörigas etablering på arbetsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö

Författare: Mattias Engdahl, Och Linus Liljeberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:15

I den här rapporten beskriver vi flyktingar och flyktinganhörigas arbetsmark-nadsetablering på Sveriges tre största lokala arbetsmarknader: Stockholm-Solna, Göteborg och Malmö-Lund. Rapporten fokuserar på tre delområden: (1) inträdet på arbetsmarknaden, (2) inom vilka branscher och på vilken typ av företag flykt-ingar och deras anhöriga hittar sina första jobb och (3) om vi kan finna några förklaringar till varför etableringen går betydligt snabbare i Stockholm-Solna i jämförelse med Malmö-Lund och i viss mån Göteborg.