Meddelanden

 • Starkt samband mellan arbetslöshet direkt efter högskoleexamen och de framtida inkomsterna

  Studenter som blir arbetslösa direkt efter examen från högskolan är även fem år senare mer arbetslösa och har sämre arbetsinkomster än dem som började arbeta direkt. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Färre socialbidragstagare vid krav på aktiviteter

  Krav på att arbetslösa socialbidragstagare ska delta i så kallade aktiveringsprogram gör att färre börjar och fler slutar få bidrag. Effekten är särskilt stor för ungdomar, visar en ny IFAU-rapport.

 • Subventionerade p-piller för tonåringar minskar aborter och tonårsfödslar

  Aborter och tonårsfödslar minskar i de kommuner och landsting som subventionerar p-piller för tonåringar. Subventionen verkar däremot inte ha några effekter på flickornas framgång på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Socialbidrag i Sverige

  De flesta socialbidragstagarna har en viss, om än svag, anknytning till arbetsmarknaden. En mindre kärna står däremot relativt långt från arbetsmarknaden, tar emot bidrag under en längre tid och har ofta hälsorelaterade problem. IFAU ger idag ut en översikt av socialbidragstagandet i Sverige.

 • Om ungdomars och arbetsförmedlares möte på arbetsförmedlingen

  I en ny rapport från IFAU intervjuas 18 ungdomar och deras arbets­för­medlare. I intervjuerna uppgav ungdomar med en medelklass­bakgrund att mötet med arbetsförmedlingen fungerar ganska bra, medan tjejer med arbetarklassbakgrund tycks ha störst problem.

 • Sjukvårdsmiljardens två första år

  IFAU följer upp och utvärderar Sjukvårdsmiljarden i två nya rapporter. Huvudresultatet är att det inte finns något tydligt samband mellan sjukfrånvarons utveckling och vilken typ av åtgärd landstingen har infört.

 • Gifta par påverkas av varandras sjukpenning

  Om den ena parten får höjd sjukpenning påverkas även den andras arbetsutbud och han eller hon blir sjukskriven under en längre period. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Komvuxstudier förlängde inte arbetslivet

  Studier vid Komvux gjorde inte att man sköt upp pensioneringen och arbetade längre, visar en ny rapport från IFAU.