Meddelanden

 • Tyskorna planerar att gå tillbaks till jobbet snabbare med ny föräldraersättning

  År 2007 gjordes den tyska föräldrapenningen om. Andelen nyblivna mödrar som planerar en snabb återgång i arbete ökade därigenom med 15 procentenheter visar en ny rapport från IFAU.

 • Information om mer kontroll ökar arbetssökandet i vissa grupper

  Arbetslösa som får veta att Arbetsförmedlingen kommer att kontrollera om de sökt anvisade arbeten söker oftare anvisade jobb. Det leder dock inte till att de kommer i arbete snabbare. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Bestående inkomstbortfall efter jobbförlust

  Gifta män som förlorade jobbet 1987 i samband med arbetsplatsnedläggningar hade långt senare betydligt lägre inkomst än vad de annars skulle haft. Varken de kvinnor som de var gifta med eller socialförsäkringssystemet lyckades i någon större utsträckning täcka inkomstbortfallet, visar en ny rapport från IFAU.

 • Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • Åldern vid invandring påverkar långsiktig integration

  Ju äldre barn är när de kommer till Sverige desto fler invandrade grannar och arbetskamrater kommer de ha som vuxna. De gifter sig dessutom oftare med en annan invandrad person och har sämre ställning på arbetsmarknaden, visar en ny rapport från IFAU.

 • Lönekartläggningar och brister i arbetsvärderingsmodeller

  Alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar och arbetsvärderingar för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Men de verktyg som ska användas är lätta att missförstå, visar en ny rapport från IFAU.

 • Examen från gammalt universitet ger inte högre inkomster

  En ny metodstudie från IFAU testar olika sätt för att rangordna svenska lärosäten efter studenternas framtida lön. Det visar sig att de gamla universiteten – Uppsala, Stockholm, Lund, Göteborg och Umeå – inte ger högre inkomster än nyare universitet och högskolor.

 • Föräldraledighetens längd påverkar inte barnens skolresultat

  Barnens studieresultat påverkas i allmänhet inte av hur länge föräldrarna kan vara föräldralediga, visar en ny rapport från IFAU.