Meddelanden

 • Penningpolitiken har långvariga effekter på arbetslösheten

  Penningpolitiken påverkar arbetslösheten mer än vad man tidigare har trott. Cirka 20–30 procent av variationen i svensk arbetslöshet de senaste 25 åren kan bero på penningpolitiska faktorer. Effekterna är mer varaktiga än vad som framkommer från liknande studier på data för USA. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • Kollektivavtalad pensionering ökar i dåliga tider

  Fler äldre beviljas tjänstepension när sysselsättningen går ner, framförallt inom offentlig sektor. Det visar en ny studie från IFAU.

 • Risken att bli anvisad en arbetsmarknadspolitisk åtgärd påverkar även dem som inte deltar

  En ny rapport från IFAU visar att arbetslösa söker jobb hårdare och har lägre löneanspråk om de tror att de riskerar att anvisas till en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Studien är genomförd på tyska data.

 • Vad kan andra länders välfärdsreformer lära Sverige?

  Ekonomiska Rådet och IFAU anordnade en konferens under temat ”From Welfare to Work” i Stockholm den 3 maj 2007. Internationella forskare från USA och Europa sammanfattade erfarenheter av välfärdsreformer i olika länder och ett antal nordiska forskare diskuterade vilka lärdomar Sverige kan dra. Presenterade uppsatser med kommentarer ges nu ut som Working papers från IFAU.

 • Långsiktiga konsekvenser av att förlora jobbet

  Privatanställda män som förlorade jobbet under krisen i Finland i början av 1990-talet drabbades av bestående inkomstförluster. 1999 var deras årsinkomster 25 procent lägre än för jämförbara grupper som behöll jobbet. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • Vilka åtgärder stimulerar arbetsutbudet inom EU?

  IFAU har på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet sammanställt sex länderrapporter om hur olika åtgärder inom ramen för socialförsäkringarna, arbetsmarknadspolitiken och skattesystemet påverkar arbetsutbud och sysselsättning. IFAU ger nu ut dessa rapporter som working papers.

 • Effekter av sanktioner i Schweiz

  Arbetslösa som får en sanktion är arbetslösa en kortare period än de som inte får en sanktion. Men de får samtidigt lägre inkomster när de hittar ett nytt jobb. Det visar en ny rapport från IFAU som studerat hur sanktioner fungerar i Schweiz.

 • Sammanhållen grundskola gynnar barn till lågutbildade

  När den nioåriga grundskolan infördes i Finland förbättrades resultaten för barn till lågutbildade föräldrar. Däremot hade reformen inga effekter för den genomsnittlige eleven. Resultaten presenteras i en ny IFAU-rapport.