Förlängd rätt till A-kassa gav längre arbetslöshet för äldre arbetslösa i Österrike

En förlängd rätt till A-kassa leder till längre arbetslöshetsperioder, åtminstone för äldre arbetslösa. Pensionssystemets utformning påverkar också vilken roll A-kassesystemet spelar för äldre arbetslösa. Det visar en ny studie från IFAU, gjord på österrikiska data.

Publicerades: 22 juni 2010

Författare: Rafael Lalive, Och

Längre arbetslöshet när A-kassan förlängdes

I vissa regioner i Österrike förlängdes under slutet av 1980-talet rätten till A-kassa från 39 till 209 veckor för arbetslösa som var äldre än 50 år när de blev uppsagda. Förlängd rätt till A-kassa kan innebära att arbetslösa söker jobb mindre aktivt och därför är arbetslösa ännu längre. Rapporten visar att  den genomsnittliga tiden i arbetslöshet förlängdes med ungefär en tiondels vecka för män, och med en tredjedels vecka för kvinnor, per extra vecka med rätt till A-kassa. Att effekten var så mycket större för kvinnor beror troligen på att de, till skillnad från männen, kunde förtidspensioneras redan från 54 års ålder. Många kvinnor kvarstod därför som arbetslösa fram till 54 års ålder då de slutligen pensionerades.

Resultaten tyder på att en förlängd rätt till A-kassa leder till längre arbetslöshetsperioder, åtminstone för äldre arbetslösa. Dessutom visar de att pensionssystemets utformning påverkar vilken roll A-kassesystemet spelar för äldre arbetslösa.

Äldre är arbetslösa längre

Äldre är ofta arbetslösa längre än yngre. Det gäller i de flesta länder och Sverige är inget undantag. I många länder finns speciella regler som gör att äldre arbetslösa har A-kassa under längre perioder än yngre innan de blir utförsäkrade. Sådana regler fanns även i Sverige fram till 2001 då de togs bort i och med att A-kassans tillämpning anpassades till aktivitetsgarantin.

Jämförelser mellan grupper

Reformen påverkade bara vissa åldersgrupper i vissa regioner. För att beräkna hur ersättningsperiodens längd påverkade hur länge personer var arbetslösa jämfördes dels personer precis under 50 år med personer precis över 50 år med varandra, dels personer över 50 som bodde nära regiongränser med varandra.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.