Föräldrarnas personlighet överförs i hög utsträckning till barnen

Sambanden mellan föräldrars och barns egenskaper är mycket starka. Framförallt verkar mammornas intelligens samvariera starkt med sönernas. Men det är föräldrarnas stresstålighet och förmåga att skapa gruppdynamik som påverkar hur barnen lyckas på arbetsmarknaden. Det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 23 november 2010
Författare: Erik Grönqvist, Och Jonas Vlachos, Och Björn Öckert, Och

Intelligens och skolresultat

Studien analyserar mönstringsresultat för drygt 25 000 pojkar och finner att kopplingen mellan föräldrars och barns intelligens och personlighet är nästan lika stark och starkare än vad tidigare forskning på området visat. Kopplingen mellan mammans och sonens intelligens verkar dock vara särskilt stark. Båda föräldrarnas intelligens förefaller också vara viktiga för sönernas skolresultat.

Personlighet, arbetskraftsdeltagande och inkomst

Personlighetskopplingen – stresstålighet och förmåga till gruppsammanhållning – är viktigast för barnens inkomster eller om de har ett arbete eller inte. Denna koppling är lika stark för båda föräldrarna.

– Om vi gör ett tankeexperiment och tänker oss att en mans båda föräldrar bedöms vara mer stresståliga och har större förmåga till gruppsammanhållning än genomsnittet så innebär en standardavvikelse över snittet att sonen har 8–12 procentenheters högre arbetskraftsdeltagande, vilket är en stor effekt, säger Erik Grönqvist som är en av forskarna bakom studien. Det förvånade oss samtidigt att föräldrarnas intelligens inte verkar spela någon roll här.

Hur mäts egenskaper?

Studien bygger på data där individer kan följas över tiden och också kopplas till sina föräldrar. Mönstringsuppgifterna innehåller rik information om personlighet och intelligens, men finns i huvudsak enbart för män. Med hjälp av statistiska metoder kan man ändå uppskatta mödrarnas egenskaper utifrån information om deras bröder. Hur föräldrarnas egenskaper påverkar utbildning och inkomster studeras för både flickor och pojkar.

Kontakt

Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta Erik Grönqvist(018-471 70 75, erik.gronqvist@ifau.uu.se) eller Jonas Vlachos (08-16 30 46, jonas.vlachos@ne.su.se).