Gifta par påverkas av varandras sjukpenning

Om den ena parten får höjd sjukpenning påverkas även den andras arbetsutbud och han eller hon blir sjukskriven under en längre period. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 26 maj 2010

Författare: Martin Olsson, Och Peter Skogman Thoursie, Och

Gifta pars arbetsutbud kan hänga samman. Om den ene får högre lön eller sjukpenning kan man tänka sig att partnerns arbetsutbud påverkas. En högre sjukpenning skulle kunna medföra att den part som inte får högre sjukpenning ändrar sitt arbetsutbud och får en högre sjukfrånvaro. Detta eftersom parets kostnad vid sjukdom blir mindre.

År 1997 höjdes sjukpenningen för privat- och kommunalanställda. Vi studerar om och i så fall hur arbetsutbudet hos den respektive påverkas av det genom att jämföra om par där båda arbetar i staten är mer eller mindre frånvarande från arbetet på grund av sjukdom än par där en statsanställd är gift med en privat- eller kommunalanställd. Bidrar den högre sjukpenningen till mer sjukfrånvaro för paret?

Vi finner att antalet sjukskrivningar inte påverkades för personer som har en partner som får en högre sjukpenning. Däremot finner vi att sjukdomsperioderna i genomsnitt blev en kvarts dag längre efter reformen. Effekten är större för låginkomsttagare, där förändringar i ersättningsnivå kan förväntas ha större betydelse för familjens ekonomi och beslut om sjukskrivning.

Vad beror de längre sjukfallen på?

Om en partner får en högre sjukpenning påverkar det familjens ekonomi om han eller hon förändrar sitt sjukskrivningsbeteende och är hemma oftare. Parets högre inkomst vid sjukdom kan i sin tur påverka hur länge den part som inte får högre ersättning sjukskriver sig.  Men även om familjens ekonomi inte förändras eller den person som fick högre sjukersättning inte ändrar sitt sjukskrivningsbeteende kan en högre sjukpenning ändå påverka arbetsutbudet hos den respektive eftersom eventuellt framtida sjukskrivingar betyder mindre inkomstbortfall för paret. Båda förklaringar tycks vara relevanta. Däremot verkar det inte som att förändringen i partnerns ersättning påverkat parens benägenhet av att vara sjukskrivna tillsammans.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.

Läs working paper

Insured by the partner?