Kallelse till informationsmöte om sjukförsäkringen gav kortare sjukskrivning

När en grupp sjukskrivna kallades till gruppmöten om sjukförsäkringen minskade deras sjukskrivningsdagar med drygt 20 procent, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 08 november 2010

Författare: Per Johansson, Och Erica Lindahl, Och

Försäkringskassan i Uppsala län kallade under en period sjukskrivna till ett gruppmöte om sjukförsäkringen. Syftet var att diskutera försäkringens intentioner, inte att utöva påtryckning.

Genom att slumpmässigt dela upp en grupp om 275 individer och skicka ut kallelsen till informationsmötet med en månads mellanrum kan rapportförfattarna jämföra personer som fick kallelse och informationsmöte tidigare med andra som i stället fick det lite senare i sin sjukperiod.

– Vi finner att de som kallades till informationsmöte en månad tidigare i genomsnitt var sjukskrivna 74 dagar kortare än jämförelsegruppen. Det är drygt 20 procent kortare sjukskrivning och en stor effekt, säger Erica Lindahl som är en av forskarna bakom rapporten.

Bara 30 procent av dem som kallades deltog i själva mötet. Det tyder på att kallelsen och inte mötet medförde minskad sjukskrivning.

– Vår tolkning är att kallelsen uppfattades som ökad kontroll från Försäkringskassan och att det framförallt påverkade de sjukskrivna, fortsätter Erica Lindahl. De som deltog i mötet var i mindre grad sjukskrivna 6 månader senare, men efter 12 månader finner vi ingen effekt.

Bakgrund

I experimentet ingår sjukskrivna som var arbetssökande eller korttidsanställda, d.v.s. hade en svag förankring på arbetsmarknaden. Experimentet gjordes mellan januari 2005 och december 2006.

Kontakt

Frågor om studien kan besvaras av Erica Lindahl på telefon 018-471 60 57 eller via e-post: Erica.Lindahl@ifau.uu.se.