Informationsmöte – en väg till minskad sjukskrivning?

Författare: Per Johansson, Och Erica Lindahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2010:20

Flera studier under de senaste åren har visat att normer och sociala interaktioner är viktiga faktorer för att förklara sjukfrånvarobeteendet. I detta sammanhang är det motiverat att ställa sig frågan om information om intentionerna bakom sjukförsäkringen påverkar sjukskrivningsbeteendet. För att kasta ett ljus på denna fråga studerar vi om informationsmöten kan påverka sjukfrånvarobeteendet. Vi studerar effekterna av att kalla sjukskrivna till ett gruppmöte där de informeras om rättigheter och skyldigheter inom ramen för sjukförsäkringen. Åtgärden utvärderas med en experimentell design där kallelsen till detta informationsmöte förskjuts med en månad för slumpmässigt utvalda personer i studiepopulationen. Studiepopulationen utgörs av sjukskrivna i Uppsala län som har en svag förankring på arbetsmarknaden. Resultatet är att sjukskrivningslängden för dem som kallas en månad tidigare minskas med 74 dagar, vilket motsvarar en minskning av sjukskrivningslängden på drygt 20 procent.