Kedjor av arbetsmarknadspolitiska program kan leda till högre arbetslöshet

Kedjor eller sekvenser av arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik leder oftast till högre arbetslöshet jämfört med att delta i ett enda program. Det visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 21 december 2015

Författare: Johan Vikström, Och

Arbetslösa deltar ofta i flera olika program under samma arbets­löshetsperiod. Exempelvis hade 17 procent av del­tagarna i arbetspraktik minst en praktikperiod till under samma arbetslöshetsperiod. Det är också relativt vanligt att arbetsmarknadsutbildning kombineras med arbetspraktik.

Rapportförfattaren studerar med hjälp av en ny metod effekterna av sådana kedjor av program och jämför med att bara delta i ett program en gång. Med hjälp av den nya metoden är det möjligt att hantera att upprepade program kan vara en effekt av att den första insatsen inte var så lyckad, eller att personen bedömdes vara i behov av fortsatt stöd.

Många kedjor leder till högre arbetslöshet

Att delta i arbetspraktik eller arbetsmarknadsutbildning en gång leder till kortare tid i arbetslöshet. Till exempel minskar arbetspraktik efter 181–225 dagars arbetslöshet tiden i arbetslöshet med i genomsnitt 36 dagar. Dessa effekter jämförs med effekterna av att delta två gånger i samma program eller i en kedja av olika program. Slutsatsen är att de flesta kedjorna leder till längre tid i arbetslöshet. 

– Arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning är effektiva som en första insats, men upprepat deltagande leder oftast till längre tid i arbetslöshet, säger Johan Vikström. Det kan bero på att de arbetslösa söker jobb i mindre utsträckning under själva programmen och upprepat deltagande ger längre total programtid och därmed totalt sett mindre jobbsökande.

Ett viktigt undantag är praktik efter utbildning

En kedja av program som dock leder till lägre arbetslöshet är att först delta i arbets­marknads­­utbildning och därefter arbetspraktik.

– En an­ledning till att kombinera arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik är att praktik efter avslutad utbildning gör att deltagarna i arbetsmarknads­utbildning snabbt kan skaffa sig praktisk erfarenhet av arbete inom det yrke man utbildat sig, säger Johan Vikström.

Hur mäts effekterna av programmen?

Rapporten studerar arbetssökande i åldrarna 25–55 år som deltog i de aktuella programmen mellan 1999 och 2006. I huvudsak används data från Arbets­förmedlingens egna regis­ter. Studiematerialet innehåller 88 071 individer som deltog i arbetspraktik och 69 576 individer som deltog i arbetsmarknads­utbildning. I rapporten används metoder som utvecklats vid IFAU.

Kontakt

För mer information kontakta Johan på johan.vikstrom@ifau.uu.se eller 072-325 10 29.