Effekter av sekvenser av arbetsmarknadspolitiska program

Författare: Johan Vikström, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:25

Det är vanligt att en arbetslös deltar i flera olika program under samma arbets­löshetsperiod. Den här rapporten beskriver effekterna av sådana sekvenser av program med fokus på kombinationer av arbetspraktik och arbetsmarknads­utbildning. Vi visar att en period av arbetspraktik leder till kortare tid i arbets­löshet, medan en andra praktikperiod under samma arbetslöshetsperiod leder till längre tid i arbetslöshet. Vi ser också att sekvenser som innebär en kombi­nation av två olika program i de flesta fall leder till längre tid i arbetslöshet. Det betyder att även om flera av programmen är effektiva som en första insats, leder en andra programperiod oftast till längre tid i arbetslöshet. Ett undantag är en sekvens bestående av först arbets­marknads­­utbildning och därefter arbets­praktik.