Mammornas inkomster påverkas främst kortsiktigt av ett tredje barn

Kvinnors inkomster återhämtas snabbt efter det tredje barnet, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 12 november 2012

Författare: Nikolay Angelov, Och Arizo Karimi, Och

Att få ett tredje barn minskar som väntat mödrars arbetsinkomster stort under barnets första två levnadsår. Detta jämfört med att inte få ett tredje barn. Efter de första två åren återhämtas arbetsinkomsten dock betydligt.

– Trebarnsmammorna tappar inkomst under de första två åren och sedan kommer de ikapp tvåbarnsmammorna, säger Arizo Karimi, som är en av rapportförfattarna. Vi ser alltså att ett tredje barn inte leder till stora förändringar i arbetsinkomster jämfört med att ha två barn, inte vad som händer vid första barnets födelse tillägger hon.

Bakgrund och metod

Tidigare forskning har visat att kvinnors inkomster och arbetsutbud minskar när de får barn. Rapportförfattarna studerar hur arbetsutbudet påverkas på lång sikt. För att kunna göra denna jämförelse mellan grupper som är så lika som möjligt görs den mellan kvinnor med två barn och kvinnor som väljer att få ett tredje barn på grund av att de tidigare två barnen har samma kön. Det visar sig nämligen att föräldrar ofta vill ha barn av båda könen. Barnens könssammansättning blir därför en slumpmässig faktor som påverkar hur många barn man får, vilket i sin tur kan användas i analysen.

– Det är svårt att etablera orsakssamband genom att endast jämföra mammor med fler eller färre barn. Detta eftersom antalet barn hänger samman med vad man tror om sina framtida inkomstmöjligheter eller hur man prioriterar arbete och familj, fortsätter Arizo.

Att förstå hur kvinnors långsiktiga arbetsutbud påverkas av fler barn är viktigt. Långa karriäravbrott kan till exempel enligt viss forskning förklara en ansenlig del av skillnaden i lön mellan kvinnor och män. Alla individer följs till och med 2005. Analysen baseras på data från SCB.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Nikolay Angelov på 018-471 70 82; alternativt e-post: förnamn.efternamn@ifau.uu.se.