Ökade alkoholproblem bland uppsagda

De som förlorade sina jobb i samband med arbetsplatsnedläggningar under 1990-talet hade en högre alkoholrelaterad sjuklighet och dödlighet. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 22 januari 2014

Författare: Marcus Eliason, Och

Studien följer 330 000 personer som förlorade sina jobb i samband med arbetsplatsnedläggningar under 1990-talet. Resultaten visar att dessa personer hade 10–41 procents högre risk att drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar eller tillstånd som resulterade i sjukhusvård eller dödsfall än jämförbara personer som inte var med om dessa nedläggningar.

Män och kvinnor påverkas i stort sett lika

I flera tidigare studier har kvinnor antagits vara mindre benägna att påverkas negativt av uppsägningar och bättre rustade att han­tera arbetslöshet. Den här studien visar däremot att den förhöjda relativa risken att drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar, sjukhusvård eller dödsfall till följd av uppsägning var ungefär lika hög för män och kvinnor. För kvinnor tycks dock problemen främst bestå av beroende och risk- eller missbruk av alkohol. De uppsagda männen hade dessutom en förhöjd risk för alkoholförgiftning och alkoholrelaterad lever­sjukdom och bukspottkörtelinflammation.

Inte bara konsekvenser utifrån ett folkhälsoperspektiv

Att uppsägningar tycks leda till ett ökat beroende och missbruk av alkohol behöver inte bara ses ur ett folkhälsoperspektiv, utan det kan även få konsekvenser på arbetsmarknaden menar rapportförfattaren.

– Vi vet från tidigare studier att både arbetslöshet och alkoholmissbruk kan vara stigmatiserande och det finns därmed en risk att det blir en ond cirkel som leder till ytterligare svårigheter att få ett nytt jobb, säger Marcus Eliason.

Data och metod

Rapportförfattaren använder svenska registerdata för att identifiera samtliga arbetsställen som lades ned under 1990–1999 och de arbetstagare som förlorade sina jobb i samband med dessa. Till dessa data kopplas bakgrundsinformation och infor­mation om alkoholrelaterade sjukhusinläggningar och dödsfall. Studie- och jämförelsegruppen följs under 12 år. Arbetsplatsnedläggningar utnyttjas som en strategi för att hantera de selektions­problem som annars är förknippade med studier av uppsägningar och arbetslöshet för att på så sätt för­söka säkerställa ett orsakssamband.

Rapporten bygger på en artikel publicerad i Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Kontakt

Vill du veta mer nås Marcus Eliason på marcus.eliason@ifau.uu.se.