Tidigarelagda obligatoriska program gjorde att fler äldre började arbeta

I slutet av 1990-talet minskade antalet dagar i a-kassa för en grupp äldre arbetssökande. För att få fortsatt ersättning kunde de sökande gå in i aktiveringsprogram, framförallt arbetslivsutveckling (ALU) och arbetspraktik. En ny IFAU-rapport visar att denna tidigarelagda aktivering medförde att fler av de sökande gick från arbetslöshet till arbete.

Publicerades: 16 april 2012

Författare: Helge Bennmarker, Och Oskar Nordström Skans, Och Ulrika Vikman, Och

Fram till 1998 hade arbetssökande som var äldre än 55 år rätt till a-kassa under 90 veckor. När ersättningsdagarna tog slut blev det obligatoriskt att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program för att få fortsatt ersättning. För de yngre inträdde detta så kallade aktiveringskrav redan tidigare (efter 60 veckor). I januari 1998 sänktes åldersgränsen för tidigare aktiveringskrav från 57 till 55 år. Denna regeländring gjorde att 55- och 56-åriga arbetssökande fick tidigarelagda aktiveringskrav medan de något yngre eller äldre sökande hade oförändrade regler, något som gör det möjligt att utvärdera reformen.

Effekt vid eller strax innan programstart

Rapportförfattarna finner att sannolikheten att få ett jobb ökade med ungefär 10 procent som en effekt av det ändrade aktiveringskravet.

– Effekterna tycks drivas av en ökad aktivitet bland arbetssökande just innan, eller i samband med programstart, snarare än att programmen i sig bidragit till ökad kompetens, säger Ulrika Vikman. Vi studerar ett gammalt system som inte längre finns, men det säger något om vilka typer av åtgärder som kan fungera rent allmänt och om arbetsmarknadens funktionssätt idag.

Höjda löneinkomster

Att de arbetssökande började arbeta verkar inte bero på att de börjat acceptera sämre arbeten till lägre lön än de annars skulle ha gjort. Resultaten tyder istället på att löneinkomsterna ökade något i samband med aktiveringskravet.

Bakgrund

Arbetslösa som uppfyller ett arbetsvillkor får ersättning från a-kassan. När ersättningsdagarna är slut har den sökande istället rätt att delta i ett program och få aktivitetsstöd. Under 1990-talet innebar det en oförändrad ersättning men högre aktivitetsnivå. Analysen bygger på en reform av a-kassan under 1998 och de sökande följs till 2001. De åldersrelaterade reglerna avskaffades helt i februari 2001.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta Ulrika Vikman på 018-471 70 85 eller Ulrika.Vikman@ifau.uu.se