Arbetsförmedlingens kontrollarbete gör att arbetslösa hittar jobb fortare

Arbetsförmedlingens arbete med kontroll av de arbetssökande är viktigt, visar en ny IFAU-rapport. Aktivitetsrapporter och sanktioner gör att arbetslösa män lämnar arbetslösheten snabbare.

Publicerades: 25 september 2019

Författare: Stefano Lombardi, Och

Arbetsförmedlingen kontrollerar att de som har a-kassa eller deltar i ett program med aktivitetsstöd uppfyller regelverkets krav. År 2013–2014 reformerades kontrollsystemet. Månadsvisa aktivitetsrapporter infördes och reglerna tydliggjordes. Förändringen innebar att risken att få en sanktion ökade, samtidigt som själva sanktionerna mildrades.. Till följd av detta ökade antalet sanktioner mycket kraftigt.

Reformen ledde till att arbetslösa män hittade arbete fortare. Effekterna var stora.  

–Arbetsförmedlingens kontroller är viktiga, säger Johan Vikström. Vi ser mycket stora effekter. Det beror troligen på att hotet om sanktion verkar avskräckande på alla, inte bara på dem som faktiskt fick en neddragen ersättning.

–Vi vet inte varför bara männen påverkas. De här skillnaderna mellan män och kvinnor bör vara intressanta för framtida forskning.

Milda sanktioner har också betydelse

Risken att få neddragen ersättning ökade, men sanktionerna vid regelbrott gjordes samtidigt mildare. Sanktionsperioderna blev fler och kortare. Det genomsnittliga antalet dagar med nedsatt ersättning sjönk från ungefär 20 dagar innan reformen till två dagar efteråt.

– Hur stor sanktionen är verkar inte vara det viktiga, utan den påverkar beteendet ändå. Även de mildare sanktionerna leder till att fler börjar jobba, avslutar Johan Vikström.

Hur mäts effekterna av den utökade kontrollen?

För att studera effekterna används det faktum att reformerna genomfördes vid olika tidpunkter för de med a-kassa och de med aktivitetsstöd. De studerade grupperna är 25–50 år och antingen långtidsarbetslösa med a-kassa eller långtidsarbetslösa med aktivitetsstöd inom Jobb- och utvecklingsgarantin. I huvudsak används data från Arbetsförmedlingen 2011–2015.

Kontakt

IFAU-rapport 2019:23 "Arbetsförmedlingen kontrollarbete, sanktioner och de arbetslösas sökbeteende" är skriven av Stefano Lombardi och Johan Vikström. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2019:22, Stefano Lombardi. För mer information kontakta johan.vikstrom@ifau.uu.se, 072-3251029