Arbetsförmedlingens kontrollarbete, sanktioner och de arbetslösas sökbeteende

Författare: Johan Vikström, Och Stefano Lombardi, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:23

Vi studerar så kallade hoteffekter av kontroll i arbetslöshetsförsäkringen. Tanken är att om kontrollen av arbetssökandet är hög och risken att få en sanktion är stor, kan hotet om en sanktion och kontroll vara avskräckande och leda till att de arbetslösa tar/får ett arbete fortare. Vi undersöker sådana hoteffekter av två reformer under åren 2013–2014. De innebar mer omfattande kontroll genom systemet med aktivitetsrapportering och nya sanktionsregler med kraftigt ökad risk att få en sanktion. Ett resultat är att det ökade sanktionshotet och den utökade kontrollen gör att de arbetslösa fortare lämnar arbetslöshet för arbete. Effekten är betydande, vilket förklaras av att hoteffekter påverkar en bred grupp av arbetslösa och inte bara de som faktiskt får en sanktion. Det indikerar att hoteffekter är en viktig del av Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Vi undersöker även direkta sanktionseffekter för de som får en sanktion. Här ser vi att de ”milda” sanktioner som infördes 2013 också har tydliga effekter på övergången till jobb.