Högre föräldrapenning för kvinnor gav mindre jämställt uttag

Snabbhetspremien i föräldraförsäkringen ger kvinnor högre föräldrapenning. Det leder i sin tur till ett minde jämställt uttag, visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 13 februari 2019

Författare: Ylva Moberg, Och

Den som skaffar ett andra barn inom högst 2,5 år efter det första får behålla samma föräldrapenning som hen hade med det första barnet. Den så kallade snabbhetspremien gynnar de som t.ex. arbetar deltid mellan barnen, främst kvinnor.

Den högre ersättningen gör att kvinnor tar ut fler och män färre föräldraledighetsdagar. Fem kronor mer per dag för mammor leder till att de tar ut i genomsnitt 2,5 dagar mer och att papporna tar ut 2 dagar mindre ledighet.

-Jag tolkar det som en stark effekt som visar att ekonomi spelar stor roll för fördelningen av föräldraledigheten, säger Ylva Moberg som gjort studien.

Hon påpekar dock att resultatet bara gäller betald ledighet. Hur den totala tiden hemma påverkas, inkluderat ledighet utan ersättning, är inte känt.

Rapporten hittar inget stöd för att snabbhetspremien skulle påverka mäns föräldrapenningsnivå, kanske för att män oftast fortsätter arbeta heltid efter att de fått barn. Därför går det inte att säga vad en förändring i pappans nivå skulle leda till. Rapportförfattaren konstaterar däremot att mäns föräldraledighet influeras mycket av hur villkoren ser ut för mamman.

-Förändras förutsättningarna för henne påverkas även pappan. Det verkar som att föräldrarna tar sitt beslut tillsammans, eller att mannens uttag påverkas av kvinnans val, säger Ylva Moberg.

Snabbhetspremien i föräldraförsäkringen har funnits sedan 1980-talet. Regeln infördes för att förbättra ekonomin hos familjer som får barn tätt inpå varandra. Tidigare studier har visat att regeln lett till att par skaffar sina barn tätare.

Data och metod

I studien används avidentifierade svenska registerdata med uppgifter om inkomster, ålder, kön m.m., samt länkar mellan barn och föräldrar och information om hur många dagar med föräldrapenning som används för vilket barn med vilken ersättningen. I studien ingick 133 000 heterosexuella par som fick minst två barn tillsammans mellan 1994 och 2009.

Kontakt

IFAU-rapport 2019:2 är skriven av Ylva Moberg vid Uppsala Center for Labor Studies (UCLS), Uppsala Universitet. Den är en sammanfattning av Working paper 2019:2. För mer information kontakta Ylva på ylva.moberg@nek.uu.se