Snabbhetspremien - Högre föräldrapenning för kvinnor ger mindre jämställt uttag

Författare: Ylva Moberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:2

Den här rapporten undersöker hur nivån i föräldrapenningen påverkar uttag och fördelning av föräldraledighet. I rapporten studeras ”snabbhetspremien”: en regel som gör att kvinnor som får sitt andra barn inom 2,5 år efter det första ofta får högre föräldrapenning än dem som får sitt andra barn senare. Studien visar att kvinnor som i genomsnitt får fem kronor högre föräldrapenning per dag i genomsnitt tar ut 2,6 fler föräldraledighetsdagar. Barnens fäder tar i sin tur ut i genomsnitt två dagar mindre, trots att deras föräldrapenning är oförändrad. Studien visar att: (i) kvinnors uttag av betald föräldraledighet påverkas starkt av nivån i föräldrapenningen; (ii) ökat uttag bland mödrar leder till en nästan lika stor minskning i uttag bland barnens fäder; (iii) ”snabbhetspremien” leder till ett mindre jämställt uttag av betald föräldraledighet.