Pressmeddelanden

 • Stabil men långsam etablering för flykting- och anhöriginvandrade

  Den första kontakten med en arbetsgivare är ett viktigt steg i invandrades etablering på arbetsmarknaden. Processen tar lång tid för många och mönstren har varit påtagligt stabila under de senaste 25 åren, visar en ny IFAU-rapport.

 • Medelålders och äldre jobbsökande väljs bort av arbetsgivare

  Medelålders och äldre personer väljs bort när de söker jobb. Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare efter att ha sökt ett jobb faller kraftigt redan från 40-årsåldern, och närmare pensionsåldern kontaktas knappt någon. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • Ökad tudelning på svensk arbetsmarknad

  Unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade har mycket svårt att få arbete. I en ny IFAU-rapport beskrivs situationen på svensk arbetsmarknad, med ett särskilt fokus på dessa grupper.

 • Kvinnor tjänar mindre än män på att byta jobb

  De tio första åren efter examen ökar löneskillnaderna mellan högskoleutbildade kvinnor och män betydligt. Att män och kvinnor inte tjänar lika mycket på att byta jobb tycks vara en bidragande orsak, visar en ny rapport från IFAU.

 • Blyförbud förbättrade barns livschanser

  Barn som exponerats för bly klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för kriminalitet. Det visar ny forskning från IFAU, gjord av forskare vid IFAU och Stockholms universitet.

 • Svårt att minska sjukfrånvaron bland förskolebarn

  Genomgång av hygienrutiner, förslag på förbättringsåtgärder och mer information till föräldrarna om när barn ska vara hemma från förskolan för att undvika smittspridning hade ingen effekt på barnens sjukfrånvaro, visar en ny rapport från IFAU.

 • Försämrade effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning

  Effekten av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har avtagit, men den bidrar ändå till högre sysselsättning på sikt. Deltagarnas allt sämre förutsättningar kan inte förklara nedgången, visar en ny rapport från IFAU.

 • Svårt att skapa fungerande marknad i insatser för nyanlända

  Etableringslotsarna skulle ge nyanlända stöd för att underlätta etablering. Modellen byggde på individuella val och konkurrens. En ny IFAU-rapport studerar hur verksamheten utvecklades och pekar på flera problem och utmaningar för denna typ av insatser.