Lika stor jobbchans med privat och offentlig rehabilitering

Vem är bäst på att rehabilitera långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet, Arbetsförmedlingen eller privata aktörer? En ny IFAU-rapport pekar på att det inte är någon skillnad och att kostnaden är ungefär lika stor.

Publicerades: 01 februari 2012

Författare: Lisa Laun , Och Peter Skogman Thoursie, Och

Arbetsförmedlingen har ansvar för att rehabilitera dem som inte har en arbetsgivare åter till arbetslivet. Det görs i samarbete med Försäkringskassan och en rad andra aktörer. Varje år genomgår ungefär 12 000 personer rehabilitering. Under 2008–2010 gjordes ett försök med privat arbetslivsinriktad rehabilitering i fyra regioner. De ungefär 4 000 deltagarna hade varit ifrån arbetet i minst två år och fick slumpvis erbjudande om att delta i rehabilitering inom Arbetsförmedlingen eller med en privat aktör. De privata aktörerna konkurrerade om kontrakt och deltagare och fick betalt efter hur väl de lyckades få deltagarna tillbaka till arbete.

Ingen skillnad i jobbchanserna

Nästan 30 procent av deltagarna hade börjat arbeta ett år efter rehabiliteringen. Andelen var lika stor för privat och offentlig rehabilitering. Beräkningar tyder också på att kostnaderna för privat och offentlig rehabilitering var likvärdiga.

Hur är analysen gjord?

Studien utnyttjar att individer slumpvis erbjöds privat och offentlig rehabilitering, vilket innebär att deltagarna i de två grupperna är jämförbara. Rehabiliteringen kunde pågå upp till ett år och rapportförfattarna studerar effekten under det andra året efter erbjudandet om rehabilitering, alltså under ett år efter det att rehabiliteringen skulle vara avslutad. Deltagarna var i genomsnitt födda år 1966 och två tredjedelar var kvinnor. De vanligaste diagnoserna var psykisk ohälsa följt av muskuloskeletala sjukdomar. De fyra försöksregionerna var Stockholm, Göteborg, Västerbotten och Dalarna. Cirka 20 procent av dem som lottades till privat rehabilitering valde ändå offentlig rehabilitering, det har författarna tagit hänsyn till.

Kontakt

Om du vill veta mera kontakta Peter Skogman Thoursie på telefon 08-16 35 47, peter.thoursie@ne.su.se.