Mindre klasser i skolan ger bättre resultat och högre lön

Elever som gick i en mindre klass på mellanstadiet hade bättre skolresultat än de som gick i större klasser, visar en ny IFAU-rapport. Skillnaden i studieresultat höll i sig genom hela grundskolan och de som gick i en mindre klass hade också högre lön som vuxna.

Publicerades: 20 februari 2012

Författare: Peter Fredriksson, Och Hessel Oosterbeek, Och Björn Öckert, Och

Om en stor eller liten klass spelar roll för elevernas inlärning är omdebatterat. Forskningen visar att mindre undervisningsgrupper förbättrar skolresultaten på kort sikt, men det har hittills varit oklart om effekterna håller i sig även på arbetsmarknaden.

Mindre klasser förbättrar resultaten i skolan och höjer lönen

Rapportförfattarna har undersökt elever födda 1967–82. Studien visar att de som gick i en mindre klass på mellanstadiet hade bättre resultat i årskurs 6 än elever i större klasser. Eleverna upplevde också att de hade bättre självförtroende och uthållighet. Skillnaden i skolresultat kvarstod under resten av grundskolan. Även sannolikheten att läsa på högskolan ökade för elever i mindre klasser, särskilt bland dem med högre familjeinkomst. De som gick i en mindre klass hade också högre lön som vuxna. En minskning av gruppstorleken med fem elever medförde en löneökning på drygt 3 procent.

– Den högre lönen i vuxen ålder tyder på att de är mer produktiva och att samhället därmed får igen de kostnader som mindre klasser medför, säger Björn Öckert som är en av forskarna bakom rapporten. Resurser i skolan spelar roll inte bara för elevresultaten, vilket tidigare forskning visat, utan också för hur det går senare i livet.

Hur mäts effekterna av klasstorlek?

Innan skolan kommunaliserades fanns regler för högsta tillåtna klasstorlek. På mellanstadiet fick antalet elever i en klass inte vara fler än 30. Om det fanns 31 elever i en årskurs på en skola, skulle de delas upp i två klasser. Regeln medför stora skillnader i klasstorlek för skolor med nästan lika många elever, vilket rapportförfattarna använder för att mäta effekten av klasstorlek.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Björn Öckert (018-471 70 95, bjorn.ockert@ifau.uu.se).