Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Arbetsmarknadens funktionssätt

Våra fyra uppdrag beslutas av regeringen och finns i vår instruktion. De fyra uppdragen innebär att vi ska studera och sprida information om effekter av arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringspolitik samt arbetsmarknadens funktionssätt.

Uppdraget om arbetsmarknadens funktionssätt rör främst lönebildning, arbetskraftsutbud och arbetskraftsefterfrågan. Vad påverkar dessa och vilka blir effekterna för särskilt utsatta grupper?

Nedan finner du en del av våra forskningsprojekt som berör arbetsmarknadens funktionssätt. Vill du veta mer om våra forskningsprojekt får du gärna kontakta oss.


Publicerad av:

Margareta Wicklander