Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Socialförsäkringspolitik

Våra fyra uppdrag beslutas av regeringen och finns i vår instruktion. De fyra uppdragen innebär att vi ska studera och sprida information om effekter av arbetsmarknads-, utbildnings- och socialförsäkringspolitik samt arbetsmarknadens funktionssätt.

Inom området socialförsäkringspolitik studerar vi till exempel vilka effekter socialförsäkringarnas ersättningsnivåer eller rehabiliteringsinsatser får på deltagarnas hälsa och återgång till arbete.

Nedan finner du en del av våra forskningsprojekt inom området socialförsäkringspolitik. Vill du veta mer om våra forskningsprojekt får du gärna kontakta oss.


Publicerad av:

Margareta Wicklander