Deaton rapport om ojämlikhet: länder

Författare: Arizo Karimi, Och Charlotte Lucke, Och Mårten Palme, Och

Dnr: 208/2020

Detta projekt är en del av ett internationellt samarbete Institute for Fiscal Studies (IFS) Deaton Review on Inequality. Syftet är att kartlägga och förstå utvecklingen av ojämlikhet över tid i flertalet länder. Projektet har en bred ansats och studerar – utöver inkomstojämlikhet – ojämlikhet i hälsa, förmögenheter och förutsättningar tidigt i livet. Syftet med projektet är också att förstå hur ojämlikheter uppstår, vilka aspekter av ojämlikhet som är viktiga, varför de är viktiga och vilka policyinstrument som är effektiva för att hantera ojämlikhet.

Vårt projekt bidrar med underlag från den svenska kontexten. Vi undersöker olika aspekter av inkomstojämlikhet i Sverige och hur dessa har utvecklats över tid, från 1980-talet till idag.