Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte deltar i sfi?

Sammanfattning av Rapport 2009:9

En stor andel av de invandrare som får permanent uppehållstillstånd i Sverige deltar inte i svenska för invandrare (sfi). Den här rapporten undersöker vilka egenskaper dessa personer har och hur de försörjer sig under sina första år i landet. Rapporten omfattar invandrare som fick uppehållstillstånd åren 1994–2001. Resultaten indikerar att många av dem som inte deltog i sfi hade goda förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden. Analysen av hur personerna försörjde sig visar också att de som inte deltog i sfi arbetade mer än de som deltog. Vidare hade de icke-deltagare som arbetade mycket tillfälliga offentliga inkomsttransfereringar med stark arbetsmarknadsanknytning eller inga transfereringar alls. Det fanns dock även en relativt stor grupp bland dem som inte deltog som inte arbetade alls och som försörjde sig på socialbidrag eller inte hade någon känd försörjning.


Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2010-05-31