Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Kan privatisering av arbetslivsinriktad rehabilitering öka återgång i arbete?

Sammanfattning av Rapport 2012:3

I den här rapporten jämför vi hur framgångsrik privat respektive offentligt tillhandahållen rehabilitering är med att få individer med långvarig sjukfrånvaro i arbete. På uppdrag av regeringen genomförde Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen under perioden 2008 till 2010 en försöksverksamhet med privat rehabilitering av långtidssjukskrivna där över 4 000 individer slumpvis erbjöds privat respektive offentlig rehabilitering. Vi finner inga skillnader i sannolikheten att återgå i arbete mellan individer som genomgått privat eller offentlig rehabilitering. Våra beräkningar tyder också på att kostnaderna för privat och offentlig rehabilitering var likvärdiga.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2012-01-31