Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Långsiktiga effekter av mindre klasser

Sammanfattning av Rapport 2012:5

Vi studerar de långsiktiga effekterna av klasstorleksförändringar i årskurs 4 till 6. Mindre klasser förbättrar elevernas kognitiva och icke-kognitiva förmågor vid 13 års ålder, resultat på nationella prov i svenska, engelska och matematik vid 16 års ålder samt utbildningsnivå och löner som mäts vid 27–42 års ålder. Löneeffekterna är tillräckligt stora för att intäkterna ska överstiga de direkta kostnaderna av klasstorleksminskningen.

Läs den engelska forskningsrapportenLong-term effects of class size

Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2012-02-20