Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Arbetsmarknadspolitik för arbetslösa mottagare av försörjningsstöd

Sammanfattning av Rapport 2018:12

De kommunalt administrerade försörjningsstöden utgör det yttersta skyddsnätet för att täcka den dagliga försörjningen för invånare i Sverige som inte har några andra försörjningsmöjligheter. En stor andel av dem som får försörjningsstöd är arbetslösa och gruppen har svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. I den här rapporten diskuteras arbetsmarknadspolitiken som riktas till mottagare av försörjnings­stöd utifrån tidigare forskning. Rapporten fokuserar på viktiga aspekter att beakta vid utformning av politik inom området. Exempelvis behandlas ansvars­fördelningen mellan kommuner och Arbetsförmedling, hur samverkan mellan myndigheterna organiseras, vilka arbetsmarknads­politiska program som kan tänkas fungera och ersättningssystemets potentiella konsekvenser. En generell iakttagelse är den brist på kunskap om vilka effekter olika typer av lösningar kan tänkas ha.


Publicerad av:

Ali Ghooloo

Senast uppdaterad:

2018-09-05