Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Ekonomiska incitament till arbete inom sjukförsäkringssystemet - effekter av steglös avräkning

Sammanfattning av Rapport 2018:6

Resultat från tidigare studier tyder på att förtidspensionärer i vissa fall har en viss arbetsförmåga. Samtidigt försvagar förtidspensionssystemet i sig drivkrafterna till arbete. Några länder har på senare tid genomfört reformer som ska öka incitamenten för förtidspensionärer att utnyttja sin eventuella restarbetsförmåga på arbetsmarknaden. En sådan reform är införandet av de särskilda reglerna för steglös avräkning i Sverige 2009, som ger vissa sjukersättningstagare möjlighet att arbeta eller studera och samtidigt behålla hela eller delar av ersättningen. I den här rapporten undersöker jag, huruvida de finansiella incitament till arbete som steglös avräkning medför kan förmå förtidspensionärer att öka sitt arbetsutbud eller sin utbildningsnivå. Mina resultat tyder inte på att reformen har haft någon positiv effekt på arbetsutbud eller utbildningsnivåer.


Publicerad av:

Wazah Pello-esso

Senast uppdaterad:

2018-04-27