Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Effekter av förstärkta förmedlingsinsatser. Lärdomar från en försöksverksamhet.

Sammanfattning av Rapport 2019:27

I den här rapporten utvärderas en försöksverksamhet med förstärkt förmedling vid Arbetsförmedlingen. Våra resultat visar att fler möten med en arbetsförmedlare leder till en lägre arbetslöshet bland dem som får ta del av dem, men att detta i betydande utsträckning sker till priset av högre arbetslöshet bland dem som inte får ta del av de extra mötena. Vi hittar emellertid en positiv nettoeffekt av förstärkt arbetsförmedling – både i den skala som förekom under försöket och vid ett fullskaligt införande. De positiva effekterna av de extra mötena förklaras av att arbetsförmedlarna under mötena ger de arbetssökande anvisningar och förslag om vilka arbeten de ska söka. Vi ser också att fler individuella möten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare, både fysiska möten och distansmöten, har positiva effekter, men att gruppmöten sannolikt inte har det.


Publicerad av:

Sofia Malmer

Senast uppdaterad:

2019-11-04