Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2020-01-24 Föräldrars ohälsa påverkar inte vuxna barns sysselsättning

Att ha en åldrande förälder som drabbas av stroke eller är i slutskedet av livet påverkar inte vuxna barns sysselsättning och inkomst, visar en ny IFAU-rapport.

Små effekter på vuxna barns sysselsättning och inkomst

Vuxna barns arbetsutbud påverkas i relativt liten utsträckning av att en förälder närmar sig slutet av livet. Under en förälders sista levnadsår sjunker visserligen barnens sysselsättning och inkomst något. Det gäller framförallt samma år och året efter det att föräldern avlidit. Arbetsutbudet hos vuxna barn till föräldrar som drabbas av stroke påverkas inte alls.

– Internationell forskning har funnit att anhöriga går ner i arbetstid för att ägna sig åt omsorg om äldre. Att jag finner så små effekter i Sverige skulle kunna bero på att Sverige har en väl utbyggd offentlig omsorg, säger Anna Norén som är rapportförfattare.

Döttrars sjukskrivning påverkas mer än söners

Antalet sjukskrivningsdagar ökar något, både när en förälder dör och när en förälder får stroke. Det gäller framförallt döttrar.

− Jag kan inte avgöra om dotterns hälsa försämras eller om sjukskrivningen är ett sätt att få tid till att ge informell omsorg till föräldern, säger Anna Norén

Resultaten identifierar den individuella effekten

Eftersom individers arbetsutbud kan skilja sig åt av andra anledningar än just förälderns vårdbehov jämförs förändringar i sysselsättning, inkomster och sjukskrivning före och efter att förälderns hälsa försämrats för en och samma individ. Metoden identifierar det direkta orsakssambandet mellan förälderns vårdbehov och det vuxna barnets sysselsättning samt inkomster. Rapportförfattaren studerar alla vuxna barn (35–65 år) vars föräldrar var ensamstående och drabbades av stroke 1995–2005 (ca 44 000 personer) eller avled under åren 1995–2008 (ca 600 000 personer).

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2020:1 är skriven av Anna Norén, fd doktorand vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2020:1. För mer information kontakta Anna Norén på 072-215 24 60, eller noren_anna@outlook.com

Läs mer


Publicerad av:

Sara Martinson

Publicerad:

2020-01-23