Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2009-12-03 Privat arbetsförmedling utvärderad

  Arbetssökande som fick hjälp av en privat förmedling klarade sig i genomsnitt lika bra som de som gick till Arbetsförmedlingen. Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade dock jobb snabbare. Ungdomar verkar ha förlorat något på att byta förmedling. Det visar en utvärdering gjord av IFAU.

 • 2009-11-25 Bestående inkomstbortfall efter jobbförlust

  Gifta män som förlorade jobbet 1987 i samband med arbetsplatsnedläggningar hade långt senare betydligt lägre inkomst än vad de annars skulle haft. Varken de kvinnor som de var gifta med eller socialförsäkringssystemet lyckades i någon större utsträckning täcka inkomstbortfallet, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-11-12 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2009-11-05 Effekter av sanktioner i Schweiz

  Arbetslösa som får en sanktion är arbetslösa en kortare period än de som inte får en sanktion. Men de får samtidigt lägre inkomster när de hittar ett nytt jobb. Det visar en ny rapport från IFAU som studerat hur sanktioner fungerar i Schweiz.

 • 2009-10-14 Åldern vid invandring påverkar långsiktig integration

  Ju äldre barn är när de kommer till Sverige desto fler invandrade grannar och arbetskamrater kommer de ha som vuxna. De gifter sig dessutom oftare med en annan invandrad person och har sämre ställning på arbetsmarknaden, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-10-08 Lönekartläggningar och brister i arbetsvärderingsmodeller

  Alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar och arbetsvärderingar för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Men de verktyg som ska användas är lätta att missförstå, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-09-16 Förebilder bra för flyktingbarnens skolresultat

  Högutbildade landsmän i bostadsområdet höjer betygen hos barn som kommit till Sverige som flyktingar. Effekterna är störst bland pojkar och barn till lågutbildade föräldrar. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-09-08 Examen från gammalt universitet ger inte högre inkomster

  En ny metodstudie från IFAU testar olika sätt för att rangordna svenska lärosäten efter studenternas framtida lön. Det visar sig att de gamla universiteten – Uppsala, Stockholm, Lund, Göteborg och Umeå – inte ger högre inkomster än nyare universitet och högskolor.

 • 2009-09-02 Sanktioner förkortar arbetslösheten men ger jobb med lägre lön

  Arbetslösa som brutit mot a-kassans regler och fått lägre ersättning lämnar arbetslösheten snabbare än de annars skulle ha gjort. Det nya jobbet är dock ofta deltidsjobb och jobb med lägre lön, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-06-30 Jobbsökarinsatser och kontroll gav jobb

  Extra mycket hjälp på Arbetsförmedlingen gav fler arbetslösa med särskilt svår arbetsmarknadssituation arbete och högre löneinkomster, konstaterar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-06-23 Ökad kontroll gav sämre sjukintyg

  Sjukintygens kvalité sjönk och sjukfrånvaron blev längre när Försäkringskassan granskade läkarnas sjukintyg extra noga. Det visar två nya rapporter från IFAU och Försäkringskassan.

 • 2009-06-18 Föräldraledighetens längd påverkar inte barnens skolresultat

  Barnens studieresultat påverkas i allmänhet inte av hur länge föräldrarna kan vara föräldralediga, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-06-16 Sjukas löneökning påverkades inte av att arbetsgivarna betalade mer av sjukfrånvaron

  Personer som ofta är sjuka har inte fått sämre lön än sina friskare kollegor till följd av att arbetsgivarna betalar mer för sjukfrånvaron. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-06-03 Gymnasieval påverkas av bostadsområdets karaktär

  I områden där många har låg utbildning söker få ungdomar en teoretisk gymnasielinje visar en ny IFAU-rapport. Dessa områdeseffekter kan leda till minskad social rörlighet och ökad social segregation.

 • 2009-05-19 Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte går sfi?

  De som inte deltar i svenska för invandrare (sfi) står oftare närmare arbetsmarknaden än de som deltar. Det finns dock en grupp icke-deltagare som inte arbetar alls och som har socialbidrag eller saknar känd försörjning. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-05-07 Starkt samband mellan arbetslöshet direkt efter högskoleexamen och de framtida inkomsterna

  Studenter som blir arbetslösa direkt efter examen från högskolan är även fem år senare mer arbetslösa och har sämre arbetsinkomster än dem som började arbeta direkt. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-04-29 Förlängningen av yrkesutbildningarna ökade avhoppen bland svaga elever

  Elever med dåliga förutsättningar hoppade oftare av skolan då gymnasiets yrkesutbildningar blev treåriga. Förlängningen ledde inte heller till att fler yrkeselever började studera vid högskolan, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2009-04-22 Subventionerade p-piller för tonåringar minskar aborter och tonårsfödslar

  Aborter och tonårsfödslar minskar i de kommuner och landsting som subventionerar p-piller för tonåringar. Subventionen verkar däremot inte ha några effekter på flickornas framgång på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-04-15 Snabbhetspremien negativ för barnens utbildning

  Att få ett yngre syskon tidigt minskar möjligheten att ta examen från teoretiskt gymnasium. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar effekter av snabbhetspremiens införande.

 • 2009-04-08 Sammanhållen grundskola gynnar barn till lågutbildade

  När den nioåriga grundskolan infördes i Finland förbättrades resultaten för barn till lågutbildade föräldrar. Däremot hade reformen inga effekter för den genomsnittlige eleven. Resultaten presenteras i en ny IFAU-rapport.


Publicerad av:

Jörgen Moen