Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2018-03-28 Kvinnors arbetsmarknad efter barnafödande

  Det första barnet har störst påverkan på kvinnors arbetsmarknadskarriärer. Det visar en ny forskningsrapport från IFAU, skriven av en grupp forskare vid universiteten i Lund, Amsterdam och Århus, som jämför danska kvinnor som genomgått assisterade befruktningar.

 • 2018-03-23 Lön efter möda eller lön efter kön? Gamla könsskillnader i nytt ljus

  Män tjänade mer än kvinnor även i början av 1900-talet. I en ny rapport från IFAU visar Maria Stanfors vid Ekonomihögskolan i Lund att löneskillnader mellan manliga och kvinnliga typografer och cigarrarbetare framförallt berodde på individegenskaper och vid vilket företag individerna arbetade, samt att de som jobbade på ackord fick lön efter möda snarare efter kön.

 • 2017-12-28 Studiemedlens utformning spelar roll för högskolestudenterna

  Ett nytt Working paper från IFAU tar fram en modell för att studera hur högskolestudenter svarar på förändringar av studiemedelssystemet.

 • 2017-12-20 Tyska invandrare lyckas både i Sverige och USA

  Tyska invandrare i Sverige och USA uppnår i allmänhet samma inkomstnivå som infödda med motsvarande kvalifikationer. Särskilt framgångsrika är vissa grupper som migrerar till USA. Det visar en ny IFAU-rapport, skriven av en grupp forskare vid universiteten i Göteborg och Tel Aviv (Israel).

 • 2017-12-19 Bra med både stöd och kontroll från arbetsförmedlaren

  En ny metod för att mäta effekter av arbetsmetoder hos enskilda arbetsförmedlare på kontorsnivå presenteras i ett nytt Working paper från IFAU.

 • 2017-12-15 Förenklat sätt att studera felaktiga modellers följdfel

  Författarna till ett nytt Working Paper från IFAU studerar studerar en klass av estimatorer av kausala effekter som använder antaganden om parametriska modeller för delar av fördelningen för ett observerat data. Forskarna föreslår ett förenklat sätt att studera fel som uppstår som en konsekvens av de felaktiga modellerna.

 • 2017-12-12 Våldsbrott får stora konsekvenser för offrets hälsa och arbetsliv

  Offer för våldsbrott förlorar oftare arbetet, har lägre inkomster och blir sjukskrivna i högre utsträckning än andra. De våldsutsatta har också högre sannolikhet att dö i förtid. Ett brottsoffer förlorar i snitt motsvarande 1,5 miljoner kronor. Det visar en ny rapport från IFAU, skriven av Petra Ornstein, Statistiska institutionen på Uppsala universitet.

 • 2017-11-13 Kommunerna viktiga aktörer när skolan reformeras

  Kommunerna har generellt sett varit mycket lyhörda för signaler från nationell nivå när det gällt att införa den senaste läroplanen för grund­skolan, Lgr 11. Det konstaterar två forskare vid Linnéuniversitetet i en ny IFAU-rapport. 

 • 2017-10-31 Fluorid inte negativt för intelligens men positivt för tänderna

  Att fluorid är bra för tänderna är välkänt. Två forskare vid Uppsala universitet visar i en ny rapport från IFAU att en högre fluoridhalt i dricksvattnet inte bidrar till lägre intelligens.

 • 2017-10-16 Läkarförbundet, Vårdförbundet och möjligheterna för utlandsutbildade läkare och sjuksköterskor att arbeta i Sverige

  Förbunden för reglerade sjukvårdsyrken har haft en tämligen inkluderande linje gentemot utlandsutbildade. Samtidigt vill förbunden skydda sitt yrkes status och ställning på arbetsmarknaden. Det visar en rapport från IFAU, skriven av ekonomhistorikern Olle Jansson vid Uppsala universitet.

 • 2017-10-05 Vad förklarar de senaste 20 årens ökade arbetskraftsdeltagande bland äldre i Sverige?

  En ny IFAU-rapport visar att ökat arbetskraftsdeltagande bland de äldre har sammanfallit med bättre hälsa, högre utbildningsnivå och striktare krav i sjukersättningen.

 • 2017-09-29 Arbetsmarknadsutbildning ger högre inkomst och sysselsättning på sikt

  Arbetssökande som går arbetsmarknadsutbildning har högre inkomst och sysselsättning och mer sällan försörjningsstöd. Den högre arbetsinkomsten och den förbättrade sysselsättningen visar sig efter några år och kvarstår under lång tid. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2017-09-22 Stora variationer i hur ofta arbetssökande träffar en arbetsförmedlare

  En ny IFAU-rapport beskriver hur ofta de arbetssökande träffar en förmedlare. Rapporten visar att det varierat över tid, att unga möter förmedlare oftare samt att arbetsförmedlarnas arbetsbelastning tycks spela roll för mötesintensiteten.

 • 2017-09-14 Småsyskon har sämre hälsa

  Barns placering i syskonskaran påverkar hälsan. Småsyskon löper större risk att vårdas på sjukhus, visar en ny IFAU-rapport skriven av två forskare vid nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet.

 • 2017-09-01 Stabil men långsam etablering för flykting- och anhöriginvandrade

  Den första kontakten med en arbetsgivare är ett viktigt steg i invandrades etablering på arbetsmarknaden. Processen tar lång tid för många och mönstren har varit påtagligt stabila under de senaste 25 åren, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2017-08-25 Små effekter av förändrad befolkningssammansättning i bostadsområdet

  De som bodde i ett område som blev relativt mer etniskt segregerat under 1990-talet presterade lite sämre i skolan, men den förändrade befolkningssammansättningen påverkade inte senare utfall på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2017-06-28 Längre gymnasieutbildning gav minskade skillnader i valdeltagande

  Fler unga från lågutbildade hem röstade i riksdagsvalen när yrkesprogrammen på gymnasiet förlängdes från två till tre år i början av 1990-talet. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2017-06-26 Informella kontaktnät viktiga för arbetssökande och företag

  Informella kontakter är mycket viktiga för både uppsagda och arbetsgivare. Kontaktnäten hjälper individer att hitta en ny anställning och arbetsgivare får en kostnadseffektiv rekrytering samt en ökad tillväxt med bibehållen produktivitet, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2017-06-21 Viktigt att även räkna med fasta kostnader för inkomstomvandling

  I en ny rapport från IFAU analyseras modeller för hur optimala inkomstskatter ska se ut när det är möjligt att betala lägre skatt genom att omvandla arbetsinkomster till inkomster från kapital.

 • 2017-06-19 Toppinkomsttagare drar ifrån under arbetslivet

  Skillnaderna mellan normalinkomsttagare och de som tjänar allra mest har vuxit sedan 1980-talet. En ny IFAU-rapport studerar inkomstskillnader bland män i Sverige, Danmark, USA och Kanada med särskilt fokus på dem med de allra högsta inkomsterna.


Publicerad av:

Jörgen Moen