Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2017-06-28 Längre gymnasieutbildning gav minskade skillnader i valdeltagande

  Fler unga från lågutbildade hem röstade i riksdagsvalen när yrkesprogrammen på gymnasiet förlängdes från två till tre år i början av 1990-talet. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2017-06-26 Informella kontaktnät viktiga för arbetssökande och företag

  Informella kontakter är mycket viktiga för både uppsagda och arbetsgivare. Kontaktnäten hjälper individer att hitta en ny anställning och arbetsgivare får en kostnadseffektiv rekrytering samt en ökad tillväxt med bibehållen produktivitet, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2017-06-21 Viktigt att även räkna med fasta kostnader för inkomstomvandling

  I en ny rapport från IFAU analyseras modeller för hur optimala inkomstskatter ska se ut när det är möjligt att betala lägre skatt genom att omvandla arbetsinkomster till inkomster från kapital.

 • 2017-06-19 Toppinkomsttagare drar ifrån under arbetslivet

  Skillnaderna mellan normalinkomsttagare och de som tjänar allra mest har vuxit sedan 1980-talet. En ny IFAU-rapport studerar inkomstskillnader bland män i Sverige, Danmark, USA och Kanada med särskilt fokus på dem med de allra högsta inkomsterna.

 • 2017-06-15 Medelålders och äldre jobbsökande väljs bort av arbetsgivare

  Medelålders och äldre personer väljs bort när de söker jobb. Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare efter att ha sökt ett jobb faller kraftigt redan från 40-årsåldern, och närmare pensionsåldern kontaktas knappt någon. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2017-06-12 Kommunerna aktiva inom arbetsmarknadspolitiken

  Hela 94 procent av Sveriges kommuner har deltagare i egna arbetsmarknadsinsatser, men omfattningen varierar. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2017-06-07 Elevers skolresultat påverkades inte av omorganiserat högstadium

  Att fortsätta gå på samma skola i nio år, istället för att byta skola inför högstadiet, påverkade inte elevernas skolresultat, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2017-06-02 Ökad tudelning på svensk arbetsmarknad

  Unga med svaga studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade har mycket svårt att få arbete. I en ny IFAU-rapport beskrivs situationen på svensk arbetsmarknad, med ett särskilt fokus på dessa grupper.

 • 2017-05-26 Kvinnor tjänar mindre än män på att byta jobb

  De tio första åren efter examen ökar löneskillnaderna mellan högskoleutbildade kvinnor och män betydligt. Att män och kvinnor inte tjänar lika mycket på att byta jobb tycks vara en bidragande orsak, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2017-05-23 Blyförbud förbättrade barns livschanser

  Barn som exponerats för bly klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för kriminalitet. Det visar ny forskning från IFAU, gjord av forskare vid IFAU och Stockholms universitet.

 • 2017-05-03 Barn med förmögen släkt presterar bättre i skolan

  Barn i förmögna släkter har högre slutbetyg från grundskolan och läser oftare vidare på studieförberedande program. Det visar ny forskning från IFAU gjord av två sociologer på Stockholms respektive Michigans universitet.

 • 2017-03-27 Rätt att inte låta arbetslöshet i utlandet kvalificera för arbetsmarknadspolitiska program

  Det är i linje med EU-rätten att arbetslösa EU-medborgare inte får räkna arbetslöshet i annat land för att kvalificera sig till de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Det finner forskare vid Umeå universitet i en ny IFAU-rapport.

 • 2017-02-20 Fler jobb via kontakter i lågkonjunktur

  Elever som gått ut yrkesgymnasium hittar ofta sina första varaktiga arbeten bland arbetsgivare de tidigare haft tillfälliga anställningar hos. En ny IFAU-rapport visar att mönstret är tydligare i lågkonjunktur.

 • 2016-12-28 Historiska variationer i kvinnors och mäns sjukfrånvaro

  En ny IFAU-rapport visar hur skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro varierat under hela 1900-talet.

 • 2016-12-22 Svårt att minska sjukfrånvaron bland förskolebarn

  Genomgång av hygienrutiner, förslag på förbättringsåtgärder och mer information till föräldrarna om när barn ska vara hemma från förskolan för att undvika smittspridning hade ingen effekt på barnens sjukfrånvaro, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2016-12-20 Synen på lärande och lärarnas ställning

  Hur hänger lärarnas autonomi och skolans styrning ihop med synen på lärande? En ny IFAU-rapport gör en idéhistorisk analys av lärandebegreppets betydelse för att legitimera lärarnas allt mer kringskurna autonomi.

 • 2016-12-19 Att utvärdera program som har indirekta effekter

  Traditionella statistiska metoder för utvärdering av effekter av program är i regel baserade på antagandet om att den åtgärd som anvisas en individ inte har någon effekt på andra individers utfall. I ett nytt Working paper från IFAU studerar två forskare från Umeå universitet metoder som kan hantera situationer då det antagandet inte är uppfyllt.

 • 2016-12-16 Påverkar ett mer jämställt uttag av föräldrapenning sannolikheten att föräldrar separerar?

  Pappamånaderna innebar ett mer jämställt uttag av föräldrapenning, men ökade separationerna i de par där papporna annars hade tagit ut mycket få dagar, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2016-12-13 Försämrade effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning

  Effekten av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har avtagit, men den bidrar ändå till högre sysselsättning på sikt. Deltagarnas allt sämre förutsättningar kan inte förklara nedgången, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2016-12-07 Svårt att skapa fungerande marknad i insatser för nyanlända

  Etableringslotsarna skulle ge nyanlända stöd för att underlätta etablering. Modellen byggde på individuella val och konkurrens. En ny IFAU-rapport studerar hur verksamheten utvecklades och pekar på flera problem och utmaningar för denna typ av insatser.


Publicerad av:

Jörgen Moen