Effekterna av aktiv arbetsmarknadspolitik för kvinnor i Europa - en översikt

Sammanfattning av Rapport 2007:3

I denna rapport presenteras en översikt av litteraturen om effekterna av aktiv arbetsmarknadspolitik för kvinnor. Vi fokuserar på hur programdeltagande påverkar individers inkomster och sysselsättning. Översikten behandlar olika typer av program: vidareutbildningsprogram, kontroll och sanktioner, hjälp med att söka arbete och anställningsstöd. Resultaten från studier för olika europeiska länder är anmärk­ningsvärt konsistenta. Deltagande i arbets­mark­nads­­­politiska program har typiskt positivare effekter för kvinnor i jäm­förelse med män; effekterna är särskilt stora i länder där det kvinnliga arbets­krafts­deltagandet är lågt.