Påverkades arbetslöshetstiden av sänkningen av de arbetslösas sjukpenning?

Sammanfattning av Rapport 2008:15

Den 1 juli 2003 sänktes taket i sjukpenningen för arbetslösa. Syftet med denna för­­änd­­ring var att arbetslösa inte längre skulle kunna få högre ersättning från sjuk­penning än från a-kassa. Reformen fick till följd att de arbetslösas sjuk­skriv­­­­ningar minskade betydligt. Denna rapport studerar om reformen även hade en effekt på övergången till arbete; det vill säga medförde de minskade sjuk­skriv­ningarna en snabbare övergång till arbete, eller kompenserades den min­ska­de sjukskrivningstiden endast av en motsvarande ökning av tiden i a-kas­san? Resultaten ger inget stöd för att reformen medförde en snabbare över­gång till arbete.