Vilken effekt har arbetslöshetsersättningen på regional arbetslöshet?

Författare: Peter Fredriksson, Och Martin Söderström, Och

Publicerad i: Journal of Public Economics, vol. 187, July 2020

Sammanfattning av Rapport 2008:12

Denna rapport undersöker, med hjälp av svenska länsdata, hur arbetslöshets­ersättningen påverkar arbetslösheten. För att skatta detta samband utnyttjas ersättningstaket i a-kassan som gör att ersättningens generositet varierar regionalt: förändringar i ersättningstaket har olika effekter i olika regioner eftersom andelen som förväntas slå i taket i a-kassan varierar över regioner. Vi finner att arbetslösheten stiger då ersättningen blir förmånligare: en ökning av (den nominella) ersättningskvoten från 80 till 85 procent gör att arbetslösheten stiger med 1,5 procentenheter. Vi visar också att den regionala spridningen i arbetslöshet skulle minska om man tog bort ersättningstaket. Detta resultat har att göra med att i regioner där arbetslösheten är låg förväntas en stor andel slå i ersättningstaket. Om man tar bort ersättningstaket ökar ersättningens gene­rositet – och därmed arbetslösheten – mer i regioner där arbetslösheten är låg än i regioner där arbetslösheten är hög.