Glastaket och föräldraförsäkringen i Sverige

Författare: James Albrecht, Och Peter Skogman Thoursie, Och Susan Vroman, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:1

Med glastak menar vi att kvinnor har svårare än män att uppnå höga löner. Vi undersöker glastaken på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 1998–2008. Resultaten visar på följande: 1) glastaket mellan 1998–2008 minskade men finns fortfarande kvar 2008, 2) glastaket finns bara för tjänstemän och inte för arbetare, 3) glastaket finns både i privat och offentlig sektor och är särskilt framträdande i landstinget, 4) glastaket ökar med ålder och efter första barnets födelse, 5) den negativa relationen mellan uttag av föräldraledighet och lön är större bland anställda med höga löner och större för pappor än för mammor, och 6) mödrar som koncentrerar sin föräldraledighet tidigt efter födseln tjänar mer än mödrar som sprider ut sin ledighet över tid.