Effekterna av fluorid i dricksvattnet

Författare: Linuz Aggeborn, Och Mattias Öhman, Och

Publicerad i: Journal of Political Economy(Feb. 2021), vol. 129, no. 2, pp. 465-491

Sammanfattning av Rapport 2017:20

Många länder fluoriderar dricksvattnet som en folkhälsoåtgärd. Det finns starkt stöd i tidigare forskning att fluorid förbättrar tandhälsan, men det har även uppkommit en diskussion huruvida det finns negativa bieffekter på kognitiv utveckling. I denna studie undersöker vi om exponering för högre fluoridhalter påverkar kognitiv förmåga, matematikresultat och arbetsmarknadsutfall senare i livet. Vi använder svensk registerdata för individer födda mellan 1985 och 1992 tillsammans med statistik över fluoridhalten i dricksvattnet. För att studera effekterna av fluorid utnyttjar vi det faktum att fluoridhalten i dricks­vattnet varierar naturligt. Vi undersöker först effekten på tandhälsa och vi finner positiva effekter. Vi finner inga effekter på kognitiv förmåga eller på matematikresultat. Däremot indikerar våra resultat att inkomsten påverkas positivt, vilket tyder på att bättre tandhälsa kan förbättra individens position på arbetsmarknaden.