Kontakterna och konjunkturen: jobb under skoltiden och inträdet på arbetsmarknaden

Författare: Lena Hensvik, Och Oskar Nordström Skans, Och Dagmar Müller, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2017, årgång 45, nr 1, pp. 44-52

Sammanfattning av Rapport 2017:1

Rapporten visar att kontakter som skapats via tillfälliga anställningar under gymnasietiden är mycket viktiga för var yrkeselever hittar sina första varaktiga jobb. Sannolikheten att få en varaktig anställning efter examen på den arbets­plats där man arbetat under skoltiden är 40 procentenheter högre jämfört med klass­kamraterna. Sannolikheten att börja arbeta på en arbetsplats där en kollega från det tidigare sommar-/extrajobbet arbetar, men där ungdomarna själva saknar egen erfarenhet, är också högre. I båda fallen är sambandet särskilt starkt i lågkonjunktur. Resultaten tyder på att företagen föredrar att anställa ung­domar som de har god kännedom om, och att denna typ av information är särskilt viktig när det finns många arbetssökande i förhållande till antalet jobb.