Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på jobbansökan? Resultat från ett fältexperiment

Författare: Magnus Carlsson, Och Stefan Eriksson, Och

Sammanfattning av Rapport 2017:8

I de flesta länder finns det systematiska ålders- och könsskillnader på arbets­marknaden. I denna studie undersöker vi om diskriminering kan förklara så­dana skillnader. Vi har genomfört ett fältexperiment, där över 6 000 fiktiva jobbansökningar med slumpmässigt tilldelad information om ålder (i intervallet 35–70 år) och kön skickats till arbetsgivare med en utannonserad vakans. Vi finner att sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare faller kraftigt redan från 40-årsåldern. Sannolikheten att bli kontaktad faller snabbare med åldern för kvinnor än för män. Vi finner inget stöd för könsdiskriminering mot kvinnor i genomsnitt, men effekten av kön varierar mellan olika yrken och typer av arbetsgivare. Kvinnor har en högre svarsfrekvens i kvinnodominerade yrken och företag samt då rekryteraren är en kvinna. Detta kan bidra till att bevara könsuppdelningen på arbetsmarknaden.