Underlättar tillgång till a-kassa övergången mellan utbildning och arbete?

Författare: Mathias von Buxhoeveden, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:14

Mellan 1998 och 2007 hade ungdomar som blev arbetslösa efter avslutad
gymnasieutbildning rätt till a-kassa genom det så kallade studerandevillkoret. Den här rapporten undersöker hur tillgång till a-kassa påverkar övergång till arbete samt efterföljande ingångslöner. Analysen visar att tillgång till a-kassa minskar övergång till arbete med 12,5 procent under den första månaden då individen blir berättigad till ersättning. Jag finner däremot inga effekter på efterföljande ingångslöner. Sammantaget så pekar resultaten på att tillgång till a-kassa leder till att arbetslösa ungdomar skjuter upp arbetsmarkandsinträdet, utan att det leder till bättre matchning av arbetssökande till jobb.