Arbete, familj och kvinnors hälsa senare i livet.

Författare: Tabea Bucher-Koenen, Och Helmut Farbmacher, Och Raphael Gruber, Och Johan Vikström, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:8

Den här rapporten studerar om den dubbla bördan av att kombinera arbete och familjeliv påverkar kvinnors hälsa senare i livet. För att undersöka detta jämförs tvillingmammor med andra mammor med utgångspunkten att en dubbel börda av arbete och familj borde påverka tvillingmammor mer än andra mammor. Våra resultat visar att en tvillingfödsel ökar mortaliteten senare i livet (55–85 års ålder) med 13 procent vilket framförallt drivs av högre stressrelaterad mortalitet. Vi ser också att mortaliteten ökar som mest bland högutbildade tvillingmammor. Eftersom högutbildade kvinnor oftare kombinerar karriär och familj, är detta resultat i linje med att den dubbla bördan av att kombinera arbete och familj har en negativ effekt på hälsan senare i livet.