Kvinnors dubbla ansvar för arbete och familj påverkar deras hälsa senare i livet

Kvinnors dubbla ansvar för både arbete och familj förkortar livslängden och ökar den stressrelaterade dödligheten, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 18 maj 2020

Författare: Tabea Bucher-Koenen, Och Helmut Farbmacher, Och Raphael Gruber, Och Johan Vikström, Och

Kvinnor tar ett större ansvar för hemmet och familjen än vad män gör. Huvudansvaret för familjen i kombination med det egna förvärvsarbetet skapar en dubbel arbetsbörda för många kvinnor. För att studera vad det kan betyda för kvinnors hälsa jämför rapportförfattarna kvinnor som vid den första födseln fick tvillingar med kvinnor som födde ett barn.

­–Vi antar att tvilling­mammor har extra svårt att kombinera arbete och familj i och med att de får två barn istället för ett, säger Johan Vikström. Om tvillingmammorna utvecklar en sämre hälsa tyder det på att ett ökat ansvar bör barn, allt annat lika, har en negativ effekt på kvinnors hälsa.  

För att kunna fånga långsiktiga effekter på hälsa senare i livet studeras kvinnor som idag uppnått en hög ålder. Kvinnorna i studien föddes mellan 1925 och1935 och fick sina första barn under perioden 1950-1970. Hälsa mäts som mortalitet i åldern 55–85 år.

Resultaten visar att tvillingmammor har en högre dödlighet. De som fick tvillingar första gången hade en 13 procent högre dödlighet över en 20-årsperiod jämfört med dem som fick ett barn vid första födseln. Dödligheten är högst bland dem som förvärvsarbetat mer, framförallt i stressrelaterade sjukdomar som hjärtsjukdomar samt sjukdomar relaterade till rökning.

– Vår tolkning är att stressen som kommer av det dubbla ansvaret är dålig för hälsan, fortsätter Johan Vikström. Det betyder inte att kvinnor bör sluta arbeta när de får barn. Istället pekar det på vikten av ett mer jämställt arbetsliv och familjeliv.

– Kvinnor födda på 1920- och 30-talen hade såklart andra problem med barnomsorg och föräldraledighet än vad vi har idag. Men även idag kvarstår många utmaningar då kvinnor kombinerar karriär med huvudansvaret för familjen, avslutar Johan Vikström.

Information om studien

Totalt ingår 404 286 kvinnor födda 1925–1935 i studien. De följs under perioden 1990–2010, d.v.s. vid 55–85 års ålder. Data kommer från SCB

Kontakt

IFAU-rapport 2020:8 ”Arbete, familj och kvinnors hälsa senare i livet” är skriven av Johan Vikström vid IFAU i samarbete med Tabea Bucher-Koenen, Helmut Farbmacher och Raphael vid Munich Center for the Economics of Aging. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2020:7. För mer information kontakta Johan Vikström  på e-mail johan.vikstrom@ifau.uu.se eller telefon 072-3251029.