Unga som varken arbetar eller studerar

Författare: Anders Forslund, Och Linus Liljeberg, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:12

Med hjälp av data och tidigare forskning, såväl svensk som internationell, har vi både beskrivit gruppen av unga som varken arbetar eller studerar och undersökt insatser som har använts för att förbättra arbetsmarknadsutfallen för personer i gruppen. I likhet med vad man funnit i andra studier ser vi att gruppen unga som varken arbetar eller studerar inte är slumpmässigt utvald, att problemen ofta är långvariga och att det i genomsnitt går sämre på arbetsmarknaden senare i livet för unga i den här gruppen än för andra ungdomar. Det finns stöd i forskningen för att tidiga insatser är viktiga för att minska risken att hamna i gruppen. Kunskaperna om exakt vad som fungerar för att hindra ungdomar från att hamna i gruppen är dock mer begränsade än kunskaperna om vilka insatser som är effektiva för att hjälpa ungdomar att gå från arbetslöshet till arbete. Här ser vi att ungdomar, liksom äldre arbetslösa, hjälps av arbetsförmedlingsinsatser och subventionerade anställningar samt att arbetsmarknadsutbildning för unga ibland kan vara en effektiv insats. Tillfälliga offentliga jobb för arbetslösa ungdomar verkar däremot sakna positiva effekter.