Axel Cronert

Docent

Profilbild

Axel Cronert är docent i statsvetenskap och verksam vid Uppsala universitet och IFAU. Han är affilierad till Uppsala Immigration Lab och Uppsala Center for Labor Studies, och har tidigare varit gästforskare vid Massachusetts Institute of Technology och Georgetown University. En stor del av hans forskning handlar om arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringar; delvis ur ett länderjämförande perspektiv och delvis med fokus på svenska förhållanden.