Martin Söderström

Vikarierande generaldirektör, fil.dr, senior analytiker

Profilbild

Martin Söderström är forskare vid IFAU och har en doktorsexamen från Uppsala universitet (2006). Under 2007 jobbade han på Konjunkturinstitutet och mellan 2008 och 2014 på Finansdepartementet. Till hans forskningsintressen hör utbildningsekonomi och arbetsmarknadsekonomi.